Beyaz Bayraklı Okul

BEYAZ BAYRAK PROJESİ

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan

projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödüllendirildi.

Beyaz Bayrak nedir?

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla

yürütülen proje çerçevesinde, temizlik açısından 100 üzerinden 90 alan okullarına beyaz bayrak verilmektedir.

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla

yürütülen proje çerçevesinde, temizlik açısından 100 üzerinden 90 alan okullara beyaz bayrak verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplum sağlığını koruma ve

geliştirme, yaşam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmenin,

kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevleri arasında olduğu vurgulanmıştır. Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği toplum

sağlığını koruma ve geliştirmenin bakanlığı asli görevlerinden olduğunu kaydeden yetkililer, bu bağlamda Milli Eğitim

Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, okulların belli kriterler esas alınarak denetlenmesinin öngörüldüğünü kaydetmişlerdir.

Proje kapsamında, çocukların ruh ve beden sağlığının korunması amacıyla okullara yönelik hijyen kurallarının

belirleneceği ´´Okul Sağlığı Denetleme Formu´´ hazırlanmıştır.

Buna göre, okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu,

atölyeler, laboratuarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları göz önüne alınarak 100 puan üzerinden bir

değerlendirme yapılmaktadır.

Bu çerçevede iki Bakanlığın yetkililerince denetlenen okullarda, yapılan değerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde

puan alan okullara, sağlık ve temizliği simgeleyen beyaz bayrak ve sertifika verilecek. Bu belge 2 yıl süreyle

geçerliliğini olacak, kontroller de bu süre içinde devam edecektir.


Copyright © 2019 Özel Yeni Rekor Okulları Tasarım Ve Kodlama. Tüm Hakları Saklıdır.

Bremium Medya Türkiye