Doğa Dostu Okul

YEŞİL OKUL - SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DOĞA  DOSTU OKUL

YEŞİL-OKUL programı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler de uygulanan bir sertifika programıdır. Amacı okullara çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı kazandırırken, maliyetlerini düşürmek, karlılıklarını  artırmaktır. Hiç tartışmasız ki SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRE DOSTU OKUL:YEŞİL-OKUL sertifikası bir eko- etikettir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRE DOSTU OKUL: YEŞİL-OKUL programı ile başlıca ele alınan konular;

• Çevre Dostu Okul Yönetimi

• Atık Yönetimi

• Enerji Tasarrufu

• Doğal Kaynak Kullanımı

• Yeni Proje Geliştirme

• Mevzuat Gerekleri

• Sosyal Sorumluluk Projeleri

• Sağlıklı Yaşam

• Organik Tarım

• Hava, Gürültü ve Işık Kirliliği

• GDO

• Biyolojik Çeşitliliktir.

 

İdarecilerin desteği, öğrencilerin isteği ve her aşamada yapılan etkinliklerde aktif yer alması, personelin katılımı ve başarıya inanılması ile elde edilebilecek faydalar;

• Öğrencilere çevre konusunda yaşamları boyunca kullanabilecekleri ve başarılarını etkileyecek alışkanlık kazandırmak

• Öğrencileri grup çalışmalarda aktif görev almasını ve yeni bir kimlik kazanmasını sağlamak

• Sorun tanımlama, çözüm yolu bulma ve yeni projeler geliştirme yeteneği kazandırmak

• Doğal kaynakları tanıma ve koruma bilinci edindirmek

• Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek, daha tutumlu ve bilinçli alışkanlıklar edindirmek

• Okulun fatura masraflarının azalması ve kirliliğin önlenmesi, sürekliliğin sağlanması

• Yerel ve ulusal ölçekte bilinirliğin artması

Copyright © 2019 Özel Yeni Rekor Okulları Tasarım Ve Kodlama. Tüm Hakları Saklıdır.

Bremium Medya Türkiye